Fylkesmennenes motstand mot regionreformen har skapt sterke reaksjoner i KS. Nå vil organisasjonen bruke nærmere en million kroner på å granske fylkesmennenes rolle, melder Kommunal Rapport i dagens utgave. Fylkesmennenes høringsuttalelse til regionreformen har fått hovedstyret i KS til å starte gransking av fylkesmennenes opptreden. I uttalelsen argumenterer fylkesmennene hardt mot å gi fra seg oppgaver til fylkeskommunene. Et av svarene granskingen skal avklare er i hvilken grad / hvilken rolle fylkesmennene har spilt i beslutningsprosessen omkring forvaltningsreformen?

KS-styret har bevilget hele 920.000 kroner til prosjektet. Det er Norsk institutt for by- og regionforskning som har fått oppdraget. Rapporten skal være ferdig i april neste år.

Fylkesmennene vil beholde oppgavene sine og bruker kommunene som gisler for deler av sin argumentasjon. I uttalelsen argumenterer fylkesmennene hardt for å beholde sine fagmiljøer, og de understreker hvor viktige de er som rådgivere for kommunene. De mener at likhetsprinsippet står sterkt i Norge, og derfor blir kommunene på mange måter en statlig tjenesteprodusent av lov- og rettighetsfestede oppgaver. Fylkesmennene mener videre at debatten rundt regionreformen har dreid seg for lite om kommunenes plass i en fremtidig velferdsmodell, og statens viktige ansvar for rettssikkerhet og sosial trygghet. Fylkeskommunens eksistens er fylkesmennene lite opptatt av.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. august 2008 | Skriv ut siden