Norsk blåskjellsatsing og Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsarter er noe av det fylkesordførerkollegiet får høre om i den lokale delen av fagprogrammet når de samles på Fylkeshuset i Leikanger. Lena Søderholm fra fylkeskommunen vil fortelle om den fylkesovergripende marine satsingen på Vestlandet. Vestlandsforsking vil orientere om sitt arbeid på bærekraftig reiseliv og klimatilpassing. Fylkesordførerne får også høre historiene om bedriftene NorSun i Årdal og Fjord Noreg.

I hovedprogrammet på sommermøtet er temaet regional samhandling en stor del. Blant annet vil Monica Mæland, byrådsleder i Bergen, innlede om storbyer og fylkeskommuner som strategiske samarbeidspartnere. Samhandling med regjeringen er også et viktig tema for fylkesordførerne og -rådslederne på arbeidsmøtet, som avsluttes onsdag.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden