Fylkesutvalget besluttet i dag enstemmig å sende ut følgende pressemelding: Fylkesutvalget i Vest-Agder viser til at Vest-Agder fylkesting har gjort enstemmig vedtak om E-39 prosjektet Vigeland - Osestad. Det er svært viktig å få gjort noe med denne strekningen, som er den dårligste på stamveien mellom Oslo og Stavanger. Fylkesutvalget forventer at dette kan starte opp i 2009 og fullføres slik som forutsatt i inneværende Nasjonal Transportplan.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. august 2008 | Skriv ut siden