Høyre går også inn i kommende stortingsvalg med programerklæring om kun to forvaltningsnivåer; stat og kommune. - Vi vil ha bort hele fylkeskommunen, Det er i kommunene folk bor, det er her de har sin tilhørighet. Derfor bør styre og stell gis best mulig lokal forankring, fylkeskommunen blir for fjernt. Derfor har Høyre i alle år arbeidet for å få bort det tredje forvaltningsleddet. Og slik jeg nå observerer utviklingen synes dette synet å vinne stadig større innpass blant folk, sier leder av Arendal Høyre Per Sørensen til Arendals Tidende. Med dette som utgangspunkt mener han spørsmålet om fylkessammenslåing er uinteressant for paritet.

Han uttaler at han gjerne vil videreføre dagens fylkesmannsordning med de fylkesgrensene vi har. Fylkesgrensene vil han beholde også som valggrenser ved stortingsvalg. Han mener det vil gi størst tilhørighet og identitet med historisk forankring. Det vi også etter hans mening bidra til å sikre en bedre lokal distriktsrepresentasjon blant representantene på Stortinget. -Ved ett Agder vil det være slik at vi kan risikere at det bare kommer inn personer fra vestfylket, om vi får en valgkrets i Agder, sier Sørensen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. august 2008 | Skriv ut siden