Skal du søke om støtte til Øresund-Kattegat-Skagerrak eller Kattegat/Skagerrak-prosjekt i høst? Vest-Agder er et av fylkene som deltar i dette internasjonale samarbeidet. Mandag 25. august kan du få veiledning, tips og råd fra sekretariatet. Halvdagsseminaret, som holdes i Göteborg, er innrettet mot høstens søkere og vil blant annet gjennomgå søknadsblanketten steg for steg. Deltakerne vil få nyttige tips og råd i utfyllingen, basert på erfaringer fra den første søknadsrunden. Dette er en gylden mulighet til å få hjelp i papirarbeidet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. august 2008 | Skriv ut siden