Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon NITO gir sin fulle støtte til Vestlandsrådets satsing på Kyststamveien fra Kristiansand til Trondheim. I en uttalelse fra organisasjonen kreves det at reisetiden mellom de store byene langs kysten fra Kristiansand til Trondheim må reduseres. For å få det til må veistandarden heves, slik at næringslivet får redusert sine transportkostnader og at fremkommeligheten for de mer enn to millioner mennesker som bor langs kysten i sør og vest blir bedret.

av admin, publisert 7. august 2008 | Skriv ut siden