Regiondirektør Siri Mathiesen i NHO Agder uttrykker i dag på organisasjonens nettsider at NHO og LO vil ha en løsning på E-39 strekningen mellom Vigeland og Osestad nå. Hun viser til at Stamvegaksjonen og sentrale lokale politikere har arbeidet aktivt for å få denne strekningen inn allerede i neste års budsjett og i alle fall i første del av Nasjonal Transportplan for 2010-13. -Et samlet Agder finner det ønskelig at det ikke blir ytterligere utsettelser på denne veistrekningen. LO og NHO støtter Stamvegaksjonens prioriteringer og synspunkter og anbefaler derfor Lindesnes kommune om å vedta reguleringsplanen for området, sier hun.

Stamvegaksjonen representerer et samlet og tverrpolitisk Sørland som står samlet om fire prioriterte områder for videre satsing på infrastruktur i landsdelen. De fire prioriterte områdene er; 1. Gartnerløkka – Søgne (inklusive Kristiansand Havn) 2.Arendal – Tvedestrand, 3.RV9 – Setesdal 4.Vigeland - Osestad

LO-logoLandsorganisasjonen i Norge (LO) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er blittNHO logo i farger enige om 10 punkter om samferdsel. 10-punktslisten ble overrakt samferdselsministeren av partene på forsommeren. Avtalen mellom LO og NHO er i tråd med SamferdselsLøftet.

De to organisasjonene mener det er viktig at avtalen blir kjent for alle politiske nivåer på Agder. 10-punktslisten oversendes til ordførere, sentrale fylkespolitikere og til Stortingsbenken. NHO og Lo ber om at listen legges til grunn for det politiske arbeidet fram mot endelig beslutning av Nasjonal Transportplan 2010 -2019 i Stortinget, våren 2009.

Du kan lese 10 punktslisten her

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. august 2008 | Skriv ut siden