Representanter for de to fylkeskommunene Hedmark og Oppland møtte fredag kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa for å diskutere muligheten for å bli forsøksregion. I et felles fylkestingsvedtak om høringsuttalelsen til regionreformen har de to fylkestingene lagt inn en åpning for et tettere samarbeid enn i dag - i første omgang som forsøksregion, i ytterste konsekvens sammenslåing. Møtet endte med at Kleppa ikke åpnet for noe regionforsøk. Statsrådens begrunnelse er at regjeringen i høst kommer med en ny stortingsmelding om hvilke oppgaver som skal legges til fylkeskommunene. Derfor er det ikke aktuelt med noen forsøksordning.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden