I følge Kommunal Rapport vil Hedmark og Oppland fylkeskommuner fortsatt slå seg sammen, dersom de får flere oppgaver. Fylkeskommunene har hatt tre felles fylkesting årlig de siste årene. De samarbeider også om flere oppgaver. Begge fylkestingene har vedtak om sammenslåing hvis de får flere oppgaver. Fredag denne uken skal representanter fra de to fylkeskommunene møte kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa for å diskutere saken.

- Vi har samarbeidet om mye og oppnådd resultater. Kollektivsatsing, felles energikontor og forhåpentligvis snart et universitet for innlandet, er noe av det vi har oppnådd. Men vi har ikke lyst å gi oss med det. Vi har lagt ned så mye ressurser i dette, at vi vil se om vi kan bli forsøksregion, sier fylkesrådsleder Siv Tørudsbakken (Ap) i Hedmark til Kommunal Rapport.

Hedmark og Oppland ønsker seg et forsøk etter svensk mønster. I nabolandet har tre regionforsøk vært i gang over flere år. De to fylkeskommunene ser for seg en forsøksregion med flere oppgaver innen kultur, samferdsel, høgskoler og fylkesmannens skjønnsmessige oppgaver innen miljø og landbruk.

av admin, publisert 20. august 2008 | Skriv ut siden