Fylkeskommunen har tidligere bevilget midler til utvidelser av flytilbudene på Kjevik. Det har imidlertid vært i forbindelse med enkeltprosjekter. Det nye oppstartfondet vil ha fokus på utenlandsruter og vil kunne gi arbeidet en langsiktighet. Gjennom fondet vil en utad gi tydeligere signaler om hva som kan forventes av ”drahjelp”. Arbeidet må skje i samsvar med vedtatte reiselivsstrategier og i et samarbeid med reiselivsnæringen.

Fondet forvaltes av Kjevikrådet som i samarbeid med reiselivsnæringens fellesorgan utarbeider retningslinjer for fondet. Det skal gis en årlig tilbakemelding om bruken av midlene til bidragsyterne.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. august 2008 | Skriv ut siden