Stadig flere innser nå at sykehusreformen som ble gjennomført ved årsskiftet 2001 og 2002 ikke har vært noen suksess. Da vedtok Stortinget at staten, gjennom regionale helseforetak, skulle ta ansvaret for sykehusdriften. Ansvaret skulle ikke lenger ligge hos folkestyrte fylkeskommuner. Høyre-leder Erna Solberg gjør det nå klart at hun mener at det norske helsevesenet er ute av kontroll, og varsler ny kamp mot sykehusreformen. Partiet var med å stemme for reformen sammen med FRP og AP. Men nå har Høyre fått nok. Også andre partier er av liknende oppfatning.

- Regjeringen gir oss ikke et godt nok helsevesen i forhold til pengene vi bruker. Over 80 milliarder kroner ble brukt i fjor, likevel sprekker budsjettene. Vi har et helsevesen ute av kontroll, og det er Kirurger i arbeidpasientene som taper, sier Solberg til Aftenposten. Høyre vet ikke hvordan de vil organisere sykehusene. -Men det er klart at de regionale helseforetakene må bort, mener partilederen som opplyser at partiets helseutvalg vil legge frem en konklusjon på organiseringsspørsmålet i løpet av en måneds tid..

Kristelig Folkepartis partileder Dagfinn Høybråten har tidligere kritisert dagens system. Fremskrittspartiet har også lenge ønsket å kutte ned på de regionale helseforetakene. Heller ikke Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet er fornøyd.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden