Forum for tros- og livssynssamfunn arbeider for et trygt, inkluderende og mangfoldig samfunn preget av respekt og toleranse. Det ønsker dessuten å bidra til bevisstgjøring omkring etiske spørsmål i et tros- og livssynsperspektiv. Arbeidet baserer seg på FN-konvensjonen om menneskerettigheter., Den europeiske menneskerettighetskonvensjon og FNs barnekonvensjon.

Forumet ble etablert med et interimsstyre med åtte medlemmer fra forskjellige tros- og livssynssamfunn. Det tas sikte på å velge det første ordinære styret på årsmøtet i september 2008. Arbeidsformen er åpne samlinger som tar for seg temaer og problemstillinger knyttet til tro og livssyn og/eller til aktuell samfunnsdebatt. I tillegg vil det avholdes et større årlig arrangement. Det er dessuten et mål å gjennomføre to samtalegrupper i året.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. august 2008 | Skriv ut siden