Det arbeides for tiden iherdig i fylkeskommunens IT-seksjon for å få et journal- og røntgensystem knyttet til behandling av tannreguleringspasienter til å virke som det skal. Den første offentlige tannreguleringstannlegen i fylket er nå i arbeid ved den offentlige tannklinikken i Mandal. Hun har måttet vente med å ta inn reguleringspasienter. -Det kan selvsagt i denne sammenheng være noe frustrerende å vente på et nødvendig spesialrøntgen, men dette er komplisert datatekeknisk og IT-avdelingen i fylkeskommunen jobber intensivt med saken i samarbeid med leverandør, sier fylkestannlege Per Kvinlaug. I en fersk melding fra IT-seksjonen er han gjort kjent med at en testinstallasjon av utstyret vil skje ganske raskt.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. august 2008 | Skriv ut siden