Venstre mener regjeringen ikke benyttet sjansen til å bedre ordningene for de som trenger det mest da den la fram sin tannhelsemelding i vår. Det er også urimelig at nødvendig behandling av tenner og sykdommer i munnhulen skal behandles atskilt fra andre sykdommer og atskilt fra det offentlige helsevesenet. Det finnes ikke faglige grunner til at tannhelsebehandlingen skal være atskilt fra annen medisinsk behandling, mener partiet.

På partiets nettsider uttrykkes det at størstedelen av befolkningen har god tannhelse, men utsatte grupper som rusmisbrukere, eldre, sosialhjelpsmottagere og kronikere rammes av at regjeringen ikke styrker denne delen av helsevesenet. Venstre er glad for at partiet har fått med regjeringspartiene på at fastlegene kan gi direkte henvisning til terapeut forut for tannbehandling for tortur- og overgrepsofre, men partiet hadde ventet at regjeringen skulle få til bedre ordninger for de som trenger det mest. Venstre vil at personer med lav inntekt skal få gratis tannlegebehandling.
Venstre vil ha en stor og omfattende reform, slik at tannsykdommer og tannbehandling behandles likt med andre medisinske tilbud. På sikt bør tannbehandling sidestilles med legebesøk. En offentlig finansiert ordning knyttet til tannhelsebehandling vil gi utsatte grupper verdighet og sikre bedre tannhelse for hele befolkningen. En gradvis innfasing over tid vil være den beste metoden som på sikt skal dekke store utgifter til nødvendig tannbehandling for alle.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. august 2008 | Skriv ut siden