Fylkesutvalget besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommune skal ta sin del av finansieringen av en prosjektlederstilling til et regionalt prosjekt ”Skoledugnaden” over tre år. Bakgrunnen for prosjektet er at de nasjonale prøvene i 2007 avdekket at en betydelig andel av barn og ungdom i Agder-fylkene har så svake grunnleggende ferdigheter at det vil gi dem problemer både i videre utdanning og i fremtidig yrkesliv. Disse resultatene var også svakere enn landssnittet. På bakgrunn av dette er det dannet et bredt partnerskap som gjennom et felles prosjekt vil arbeid finne løsninger for å bedre situasjonen.

De viktigste målene for prosjektet er:

 • Elever i grunn- og videregående skoler i Agder skal ha forbedret sine grunnleggende ferdigheter.
 • Skoledugnaden vil arbeide for at skoleeierne tar et aktivt ansvar for at elevene skal få bedre faglige resultater. Skoleeiernes engasjement omfatter så vel hensiktsmessig teknologi, organisering av arbeidet og innholdet i opplæringen.
 • Skoledugnaden vil arbeide for at Universitetet i Agder engasjerer seg aktivt i forhold til å bistå skoleeierne i dette arbeidet.
 • Skoledugnaden vil arbeide for at skoleeierne, Universitetet i Agder og annen forvaltning bruker Skoledugnaden som arena for å skape kunnskap om resultatforbedring, og til å ta i bruk slik innsikt og å lære av hverandres arbeid så effektivt som mulig.

Tine Sundtoft
Fylkesrådmann Tine Sundtoft uttaler at Vest-Agder fylkeskommune har flere interesser i et slikt prosjekt. -Gode grunnleggende ferdigheter fra grunnskolen øker muligheten for at elevene i den videregående skolen gjennomfører sitt opplæringsløp. For en videre utvikling av Agders arbeidsliv er det også viktig at flere i landsdelen tar høyere utdanning. I tillegg er en regions skoletilbud viktig i arbeidet med å rekruttere kompetanse til dagens arbeidsliv. Som regionalutviklingsaktør skal fylkeskommunene bidra til regional utvikling. Kompetanse er en av de viktigste innsatsfaktorene for regional utvikling. Det er viktig å se sammenhengen fra et godt barnehagetilbud, til en god grunn- og videregående skole til høyere utdanning. Skoledugnaden legger til rette for en arena for å se denne sammenhengen, uttaler fylkesrådmannen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. august 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer
 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer