Med utgangspunkt i siste folkemengdestatistikk fra Statistisk Sentralbyrå vil Vest-Agder i løpet av andre halvår i å få et høyere innbyggertall enn Telemark.1. juli var folkemengden i Telemark på 167 102 og i Vest-Agder på 166 976. Folketilveksten i Vest-Agder er imidlertid nesten tre ganger så høy som i Telemark. Mens Vest-Agder økte med 1032 innbyggere i første halvår i år var tilsvarende tall for Telemark 371. Dersom veksten i fylkene fortsetter som nå vil Vest-Agder i løpet av ti til femten år også passere Hedmark og Oppland.

av admin, publisert 28. august 2008 | Skriv ut siden