Rammene for veiinvesteringer samt vedlikehold i Statens vegvesens forslag til Nasjonal transportplan for 2009–20019, skal ligge på 2007-nivå. En større andel av budsjettet skal overføres fra investeringer til vedlikehold. Det betyr økte overføringer til fylkene for vedlikehold av veinettet, men ikke nok til å dekke det enorme forfallet. Fylkesordfører Thore Westermoen (KrF), er ikke fornøyd. Det er positivt at veivedlikeholdet får et løft, slik som foreslått i etatenes planforslag, men det er ikke tilstrekkelig, og det er altfor lite penger til nyinvesteringer. Nivået må opp over mange år, og det må inngås en avtale mellom staten og fylkeskommunene om dekning av etterslepet, sier han til Teknisk Ukeblad.

av admin, publisert 21. august 2008 | Skriv ut siden