-Noe av det vi skal dokumentere når Etatsmuseum nå starter sin virksomhet er stahet, optimisme og mot. Det har handlet og handler om kystsikring, havneutbygging, fyr og merkevesen, farleder og losvesen. Alle oppgaver som har bidratt til å sikre enklere og tryggere hverdag for de som ferdes langs kysten. All denne virksomheten vil bli tatt vare på for ettertiden gjennom nettverket Lofotmuseet, Dalsfjord, Tungenes og Lindesnes som inngår i det nye etatsmuseet for Kystverket, sa fylkesvaraordfører Toril Runden da hun i går talte under åpningen av museet i Fjellhallen på Lindesnes fyr.

-I nesten tjue år det vært jobbet målrettet for å få etablert Etatsmuseum og arbeidet ble kronet med hell ved fremlegging av årets statsbudsjett. Mange har tatt tunge tak - seige tak - men aldri gitt opp. Disse som har vært med hele tiden har den største æren for at det lyktes. De som dro det i gang også, og vi som er kommet til underveis har litt. Sammen har vi tilfredsstillelsen ved å kunne
Jan Engervik
Trubaduren Jan Engervik var Lindesnes Fyrs underholdningsbidrag under åpningsarrangementet.
gå inn i ei ny framtid for våre institusjoner og vi her på Lindesnes er ydmyke i forhold til at vi har fått en rolle som koordinerende ledd og et viktig tannhjul i maskineriet. Men ingen tannhjul er viktigere enn andre og jeg er sikker på alle hjul skal gripe godt inn i hverandre, sa Runden, som også er styreleder for Stiftelsen Lindesnes Fyr.

-Da Vest-Agder fylkesting valgte Lindesnes som Tusenårssted ga det oss et godt grunnlag til å ivareta de oppgavene vi nå blir tildelt. Fylkeskommunen har satset langsiktig på kystkultur og det er blitt en del av utviklingsstrategien. Vi er glade for det på Lindesnes. Vi har fått bygge opp den kompetansen som også trengs i Etatsmuseet og vi gleder oss til å ta fatt. Men også Kystverket har styrket oss ved å fortsatt ha sine to fyrvoktere på mannskapslista. De utgjør et uvurderlig bidrag til museumsdriften her ute, sa Runden

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. september 2008 | Skriv ut siden