30 prosent av 20-29 åringene i Norge var i utdanning i 2006. Gjennomsnittet i OECD lå på rundt 25 prosent for denne aldersgruppa. De øvrige nordiske landene, samt Australia, Hellas og Polen, hadde høyere andeler i utdanning enn Norge.

I samtlige OECD-land var nesten alle i aldersgruppa 5- 14 år under utdanning i 2006, med unntak av Tyrkia. For aldersgruppa 15-19 år er variasjonene større. Belgia, Hellas og Polen hadde over 90 prosent av populasjonen 15-19 år i utdanning. Til sammenligning hadde Norge og 18 andre OECD-land i overkant av 80 prosent, mens under halvparten av 15-19 åringene i Tyrkia og Mexico var i utdanning.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. september 2008 | Skriv ut siden