Fylkesutvalgene fra Vest- og Aust-Agder fikk under en studietur til København og Lund nylig en svært interessant innføring i driften til Skånetrafik som er ansvarlig for kollektivtrafikken i Skåneregionen. Selskapet har ansvaret for både tog og busstrafikk i regionen og det omsettes i trafikk-tjenester for 3,5 milliarder kroner i året, hvorav 63 prosent kommer fra passasjerinntekter og 37 prosent fra Region Skåne. Skånetrafik er en del av forvaltningen, men ellers sammenlignbar med Agder Kollektivtrafikk A/S.

Selskapet har en målsetting om å gjøre Skåne ”rundere”, vokse i sterke strøk, samvirke med andre, først og fremst kommuner, og har visjonen ”Best for flest”.
Regionbuss - Skånetrafikk Foto: Kasper Dudzik
Regionbuss - Skånetrafikk Foto: Kasper Dudzik

Selskapet har ansvar for ca. 120 millioner reiser i året, og de har to operatører på togdriften . SJ og det private Arriva. Når det gjelder buss har de avtaler med ti ulike selskap. Alle bærer Skånetrafikens logo.

Nå arbeider de med å integrere satsene og de opererer med et eget Øresund-regulativ. De trafikerer på tvers av Øresund. Det planlegges innført et nytt billetteringssystem neste år.

De kjører kundeundersøkelser hvert halvår og ser dette som en forutsetning for å drive i konkurranse med privatbilismen.

Visjonene for fremtiden ligger i å ta i bruk klimasmart drivstoff i kollektivtrafikken. Dette er politisk

Biogassbuss i Kristianstad Foto: Kasper Dudzik
Biogassbuss i Kristianstad Foto: Kasper Dudzik
bestemt. Innen 2020 skal alle kjøretøy drives fossilfritt. Målet er også å ta ytterligere markedsandeler fra bilen. Nå ligger den på 13 prosent.

Fylkespolitikerne stilte mange spørsmål og det er tydelig at svenskene her har kommet et stykke lenger enn oss, og at vi har noe å strekke oss etter.

av admin, publisert 10. september 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 11.09.19

  Valgresultat for fylkestingsvalget

  Les mer