Det ble fattet enstemmig beslutning om å bevilge kr 2 millioner kroner til nytt bibliotek og museum på Vigeland i Lindesnes kommune med utbetaling i 2008 og 2009, på siste møte i hovedutvalget for kultur og utdanning (HKU) i Vest-Agder fylkeskommune (VAF).

HKU på Kvadraturen
HKU på Kvadraturen
HKU var enig med fylkesrådmannen som mener dette er et viktig kulturprosjekt som vil være med på å utvikle Lindesnes kommune på en positiv måte ved at det skapes en flott møteplass for kommunens innbyggere. Det at kommunen har valgt å kombinere bibliotek og museum i dette prosjektet vil gjøre kunnskapen om egen historie bedre tilgjengelig for kommunens innbyggere.
Servicefunksjonen som legges inn i bygget vil også være med på å spre kunnskapen om de andre kulturelle arenaene i kommunen. Vest-Agder fylkeskommune har gjennom flere år gitt støtte til flere store kulturprosjekter i Lindesnes kommune, bl.a. Sjølingstad Uldvarefabrik (nå: Vest-Agder-museet Sjølingstad) og Lindesnes Fyrmuseum/Tusenårsstedet. Det at fylkeskommunen har vært pådrivere for disse institusjonene har nok vært en viktig faktor for at vi nå ser den positive utviklingen på Vigeland konkretisert med et nytt bibliotek og museum. Bygget skal inneholde kommunens bibliotek, Lindesnes Bygdemuseums samlinger og Galleri Gustav Vigeland. I tillegg legger kommunen inn servicefunksjonen for innbyggerne og en kafé. Det nye kulturtorvet vil etter planen framstå som en viktig møteplass og kulturarena for kommunens innbyggere, samt bidra til en positiv senterutvikling av Vigeland.

av Macdonald, Cheryl, publisert 22. september 2008 | Skriv ut siden

ABM-utvikling har hatt ansvaret for drift og utvikling av kulturnett.no. De regionale kulturnettene har delt mye av den tekniske og redaksjonelle plattformen som det nasjonale kulturnettet. Fra 2011 legges ABM-utvikling ned og kulturnett.no overføres til Norsk kulturråd. De tekniske løsningene som er laget for bruk av institusjoner og regionale kulturnett blir ikke videreført etter overføringen til kulturrådet. Med det forsvinner mye av grunnlaget som Kulturnett Vest-Agder er bygd opp på.

Driften av Kulturnett Vest-Agder har i liten grad lykkes med forankring i kulturlivet i fylket. Behovet for en regional kulturportal har vært vanskelig å definere. Det har vært vanskelig å etablere forpliktende samarbeid med aktørene, noe som også har gjort at kulturnettet ikke har blitt det man forestilte seg.