Dersom rushtidavgiften blir drøyt 60 millioner kroner i året, kan det finansiere bussmetro hvert 7,5 min i rushtiden. En rekke andre ruter kan få økt frekvens. Prisene på kort reduseres. Agder Kollektivtrafikk, som har ansvaret for hvordan rutetilbudet skal være i Vest-Agder, har laget et foreløpig forslag til hvordan inntektene fra en eventuell rushtidsavgift kan brukes. AKT har da tatt utgangspunkt i en tenkt rushtidsavgift som vil gi 63 millioner kroner i inntekt per år.

Urbanet Analyse, som utreder rushtidsavgift i Kristiansand, er ennå ikke ferdig med å beregne inntektene knyttet til det alternativet som nå synes mest aktuelt: Rushtid bare om morgenen og maks 30 kroner per passering.

Kåre Riseng i Agder Kollektivtrafikk sier at med så høy frekvens som 7,5 minutter brytes en barriere. Da trenger ikke folk rutetabell. De kan bare stille seg opp på metrostoppene. Urbanet Aanalyse har beregnet en økning i kollektivtrafikken på 15 prosent som følge av inntekter fra rushtidsavgift.

Billigere busskort
I den foreløpige rushtidsutredningen går det fram at befolkningen i Kristiansand er veldig opptatt av lavere priser på buss. AKT mener at rustidsavgiften kan gi rom for følgende prisreduksjoner på kort:

  • 30 dagers reduseres fra 695 til 595 kroner
  • Ungdomskort reduseres fra 345 til 295 kroner
  • Studentkort reduseres fra 460 til 395 kroner
  • Verdikort. Rabatt økes fra 20 til 30 prosent og blir også gyldig i nærsone Kristiansand (f.eks Lund og Grim).

Økt frekvens på regionruter
Det er ikke bare bussmetrorutene som kan få høyere frekvens. Når det gjelder regionruter kanEksempel på tilrettelagt Metroholdeplass i Kristiansand Søgne, Songdalen, Vennesla, Tveit og Lillesand få 4-6 avganger per time. Når det gjelder busstrafikken mellom Lillesand og Kristiansand, er det Aust-Agder fylkeskommune som bestemmer frekvens. Lillesand har to bussavganger i timen, og rushtidsavgift kan føre til en liten revolusjon for bussbrukere i denne kommunen.

Det kan også bli rom for å øke frekvens på andre ruter enn metrorutene i Kristiansand. Områdene Eg, Kjos Haveby, Tinnheia, Hellemyr, Tømmerstø, Høietun, Suldalen, Lund og UiA kan få 4 - 6 avganger i timen i rushet.

To nye ruter
Det har vært etterlyst en arbeidsrute fra østsiden av byen til sykehuset på Eg. I tillegg er det behov for en ny rushtidsrute fra Vågsbygd til Sørlandsparken. Begge deler kan finansieres av en rushtidsavgift på drøyt 60 millioner kroner

av admin, publisert 1. september 2008 | Skriv ut siden