Vest-Agder fylkeskommune og Farsund kommune samarbeider om å bygge et nytt museumsbygg på Nordberg Fort på Lista. Et gammelt verkstedsbygg er revet for å bli erstattet av nybygget. Prosjektleder Magne Gamman fra PTL – Prosjekt- og teknologiledelse AS - opplyser at under arbeidet med å fjerne masse under verkstedet for å klargjøre fundamentering for nybygget, er det avdekket diesellekkasjer fra en septikktank. Etter gjeldende regelverk må slik forurenset masse fjernes på forskriftsmessig måte.

Seksjonsleder Vidar Ose, som er ansvarlig i fylkesadministrasjonen for oppfølging av prosjektet på Nordberg Fort, sier at det er en selvfølge at forurensningen i byggeområdet vil bli fjernet og tatt hånd om i henhold til de krav som gjelder.

I følge prosjektleder Gamman er en nå i ferd med å fjerne aktuell masse og frakte den til spesialmottak. Konsekvensen av ekstraarbeidet vil være økte kostnader. Ettersom fjerningen av masser pågår har en på nåværende tidspunkt ikke mulighet for å gi et eksakt overslag på ekstrakostnaden. Gamman håper det skal være mulig å finne dekning innen reserveposten som er lagt inn i prosjektfinansieringen.

Prosjektlederen mener at ekstraarbeidet ikke vil få følger for fremdriften. Bygget vil etter all sannsynlighet være klart for åpning 25. mai neste år

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden