Høstens kurstilbud for lærere i de videregående skolene i Vest-Agder begynner å falle på plass. Det har allerede vært gjennomført et kurs for matematikklærere, og i løpet av september og oktober blir det kurs for lærere som underviser i fysikk, kjemi, naturfag, biologi, norsk, fremmedspråk og mediefag. Se "Påmelding til kurs/samlinger" i venstre marg, eller artikkel om kompetanseplan for mer informasjon og påmelding.

Lærere i Vest-Agderskolen får skoleåret 2008-09 kompetanseheving gjennom:
- Skoleinterne kurs, dvs. kurs som skolene holder kun for egne ansatte.
- Felles lærerkurs, dvs. kurs som enkelte skoler arrangerer, der de inviterer lærere fra de andre videregående skolene i fylket.
- Felles kurs som arrangeres av Utdanningsavdelingen.
I tillegg får lærere tilbud om kurs gjennom f.eks. Sørlandske lærerstevne, Universitetet i Agder og diverse lærebokforlag.

av admin, publisert 2. september 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Eksamensforberedende Kurs H 19
  av jto, 18.09.19

  Gratis eksamensforberedende kurs i høst

  Les mer
 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer
 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer