Men det er først nå, mandag 8. september, at Kystverket får et eget etatsmuseum – eller rettere sagt et nettverk bestående av fire museum:

• Lindesnes fyrmuseum, Lindesnes kommune, Vest-Agder (www.lindesnesfyr.no)
• Tungenes fyr, Randaberg kommune, Rogaland
• Fyrmuseet i Dalsfjord, Volda kommune, Møre og Romsdal
• Lofotmuseet, Vågan kommune, Nordland (www.lofotmuseet.no)

Åpningen er lagt til Lindesnes fyrmuseum, som har en koordinerende og sentral rolle overfor de tre andre enhetene.

Kirsti Slotsvik
Kirsti Slotsvik
-De fire avdelingene har hver sine styrker. Sammen skal de ta vare på, formidle og sikre forskning rundt Kystverket som etat. Etatsmuseet vil være en unik mulighet for Kystverket – ikke bare som et kompetansesenter innen kultuminneforvaltning, men også en arena der etaten kan fremstå som en moderne, høyteknologisk og ansvarsbevisst samfunnsutvikler. Gjennom samarbeid og ved å utfylle hverandre med ulike fagfelt, håper vi å få et etatsmuseum fylt med levende opplevelser og spennende utstillinger og prosjekter, spredt utover det ganske land, sier kystdirektør Kirsti Slotsvik, som gleder seg til åpningen.

Kystverkets satsing på kystkultur er basert på et tett samarbeid med andre offentlige etater, så vel som frivillige lag og organisasjoner. I fellesskap er målet å restaurere, dokumentere og formidle kystkultur knyttet til Kystverkets eiendommer og virksomhetsområder.


Fakta om Etatsmuseet for Kystverket:

• Har offisiell åpning 8. september 2008
• Er organisasjonsmessig uavhengig av Kystverket
• Finansieres 60/40 av Staten ved Kystverket / Lokale- og regionale midler (minimumsprinsipp, 10 millioner kroner per år fra 2009
• Består av et nettverk av følgende museer:
o Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum (sentralledd)
o Tungenes fyr (konsolidert i Jærmuseet)
o Fyrmuseet i Dalsfjord (konsolidert i Sunnmøre museum)
o Lofotmuseet (konsolidert i Museum Nord)
• Etatsmuseet skal dekke hele Kystverkets ansvarsområde

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. september 2008 | Skriv ut siden