Fylkeseldrerådet i Vest-Agder anmoder på det sterkeste Telenor om å fjerne en tilleggsavgift på 35 kroner som er innført for de kunder som ikke benytter seg av eFaktura. Eldrerådet mener at denne avgiften er diskriminerende for mange innen gruppen eldre og ber Telenor snarest behandle saken på ny. Bakgrunnen for saken er at Mandal Eldreråd har henvendt seg til fylkeseldrerådet og pekt på at Telenor innfører tilleggsavgiften som utgjør 140 kroner per år for de som ikke bruker eFaktura.

I brevet til fylkeseldrerådet skriver Mandal eldreråd blant annet: En ber fylkeseldrerådet se på saken og om det bør reises mishagsytring til Telenor regionalt eller på landsplan om en unødvendig avgift som rammer de aller eldste og kanskje også de grupper med dårligst økonomi.

Rådets sekretær Tor Peersen opplyser i saksfremlegget at han ved henvendelse til Telenor fikk bekreftet at tillegget var innført, men kun for de som har internett-tilknytning og som ikke benytter eFaktura. Tross gjentagende henvisning til at informasjon om Telenorfaktura lå på Telenors nettsider lykkes ikke Peersen å finne omtale av avgiften der.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. september 2008 | Skriv ut siden