Fylkeseldrerådet i Vest-Agder besluttet i januar at Vest-Agder fylkeskommune bør undersøke mulighetene for å få slutt på ordningen med parkeringsavgift hele døgnet på parkeringsplassen foran Fylkeshuset i Kristiansand. Bakgrunnen var at det skal ha kommet henvendelser fra flere som synes avgiften er svært høy. Entra Eiendom AS vil imidlertid ikke imøtekomme fylkeseldrerådets henstilling. Firmaet viser til at det eksisterer en avtale med Europark. Fylkeseldrerådet foreslår nå at avtalen sies opp.

Entra skriver at det er avmerket 23 parkeringsplasser utenfor Fylkeshuset til bruk for gjester. Parkeringsområdet administreres av Europark som Entra Eiendom AS har en landsomfattende fylkeshusetavtale med. Det foreligger for tiden ingen planer om å si opp denne avtalen med Europark, meddeler Entra i et skriv til fylkeskommunen.

Som reaksjon på dette vedtok fylkeseldrerådet i et møte nylig at rådet foreslår at avtalen med Europark sies opp og at ansvaret for drift av parkeringsplassen overføres til Kristiansand Parkeringsselskap. Fylkeseldrerådet begrunner forslaget med at Kristiansand Parkeringsselskap er langt mer prisgunstig. Rådet ber om fylkesrådmann Tine Sundtofts tilslutning til forslaget.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. september 2008 | Skriv ut siden