-Deler av den unike Wennesland-samlingen bør stilles ut i USA, beat-kunstens hjemland. Det vil kunne gi amerikanerne et mer komplett bilde av sentral kunst fra denne epoken, mener kunsthistoriker Frida Forsgren ved Universitetet i Agder i følge NRK-Sørlandet. Hun er kunsthistoriker og forfatter av boken ”Beatkunst i Norge”. Boken er basert på Wennesland-samlingen som en finner på Kristiansand katedralskole Gimle og Universitetet i Agder.

Doktor Reidar Wennesland arbeidet i San Fransisco hvor han var lege for en rekke beatkunstnere.Dr. Reidar Wenneslands Stiftelse De gjorde opp for legebesøket med kunstverk. Disse donerte Wennesland for en tid tilbake til daværende Kristiansand katedralskole og Agder Distriktshøyskole.

Ellen Frivold, som er daglig leder av stiftelsen som forvalter Wennesland-samlingen har, i følge NRK-Sørlandet, tro på at deler av samlingen kan bli utstilt i USA. Skal det realiseres må imidlertid flere parter ordne det gjennom et samarbeidsopplegg.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. september 2008 | Skriv ut siden