Alkoholmisbruk er et av landets største samfunnsproblemer. Blå Kors Norge vil gjennom TV aksjonen 2008 rette søkelyset på hvordan alkoholmisbruk påvirker barn og unges oppvekst og viser til hvordan deres hverdag kan bli bedre. Tiltakene skal bidra til å gjøre hverdagen lettere og gi muligheten til å få faglig hjelp på en enkel og effektiv måte. Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal støtte TV-aksjonen med 50.000 kroner.

TV aksjonens målsetting er å:

  • Sørge for at barn i Norge som vokser opp i familier preget av alkoholmisbruk får være barn
  • Hindre at rusmisbruk går i arv
  • Synliggjøre konsekvensene av voksnes rusmisbruk får for barn
  • Sørge for at barn også utenfor Norges grenser som lider under voksnes eller eget rusmisbruk skal få den hjelp de trenger

Gjennom flere tiltak skal denne målsettingen oppnås.

Midlene som samles inn skal fordeles med halvparten på innenlandske tiltak og halvparten på tiltak utenlands.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. september 2008 | Skriv ut siden