Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal bevilge 800.000 i tilskudd til Tonstad IL til delvis finansiering av kostnader med å bygge ut første fase av FEED skiarena. Idrettslaget i Sirdal planlegger et utbyggingsprosjekt i tre faser. Det som nå mottar midler er snøproduksjon til en to kilometer løype som skal være i bruk fra oktober/november hvert år. Kostnadene kalkuleres til vel tre millioner kroner. Snøproduksjonsanlegget skal være klart i høst. Hovedutvalg for kultur og utdanning vil senere avgjøre om tiltaket også skal motta tippemidler.

Fase to i prosjektet, som det tas sikte på å få anlagt i løpet av to til tre år, er en snøproduksjonshall til rundt 15 millioner. I fase tre vil det bli lagt kjøleelementer under to kilometer løype. Dette er beregnet til å koste rundt 5 millioner kroner i løpet av 3-5 år.

Fylkeskommunens medvirkning har sammenheng med en samarbeidsavtale med Sirdal kommune. I den er et mål ”å legge til rette for en best mulig videregående opplæring i Sirdal”. Kommunen ser på Sirdal videregående skole som en viktig del av infrastrukturen sin. I flere sammenhenger er den med på å gjøre stedet mer attraktivt. Derfor ønskes et robust grunnlag for en videre utvikling av skolen. ”Skigymnaset” representerer allerede et attraktivt utdanningstilbud. I relasjon til dette vil Sirdal kommune arbeide for å få etablert en godkjent en landsdekkende funksjon ved skolen - en landslinje. For å få dette til vil kommunen og skolen sammen med Tonstad IL arbeide ut fra dagens styrke, som er:

· Godt omdømme innen skisport - langrenn og skiskyting.
· Treningsenere i verdenssammenheng innen disse disipliner finnes i miljøet.
· Det norske, franske og tyske skilandslaget benytter i dag FEED som treningsarena.
· Skolen mottar henvendelser fra hele landet om skoleplasser.

På dette grunnlaget vil idrettslaget sammen med kommunen og skolen bygge en ”væruavhengig” skitreningsarena på FEED, for å unngå å sende elever til Lillehammer eller Trysil på grunn av snømangel.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. september 2008 | Skriv ut siden