Hovedutvalg for næring samferdsel og miljø gjorde det i dag klart at Vest-Agder fylkeskommune bevilger to millioner kroner til nytt bibliotek og kulturbygg på Øyslebø i Marnardal kommune i økonomiplanperioden. Det nye skole- og kulturbygget på Øyslebø har integrert biblioteket og aulaen i bygget. Den totale byggekostnaden for prosjektet er 70 millioner kroner, hvorav andelen til nytt bibliotek og kulturbygg utgjør 16 millioner kroner. Biblioteket har fått en sentral plass i bygget ved at man går direkte fra aulaen og inn i biblioteket. Aulaen fungerer som myldreområde i skolens åpningstid, og som kulturbygg utenom skolens åpningstid.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. september 2008 | Skriv ut siden