Lyngdal kommune har for tiden en reguleringsplan for Rom næringsområde ute til offentlig ettersyn. Reguleringsplanen omfatter et område på rundt 85 dekar. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø behandlet planen i dag og utrykte at det anses som positivt at det er innregulert et kollektivknutepunkt sentralt i området. Løsningen innebærer imidlertid at flere av bussrutene må kjøre en betydelig omvei for å komme til terminalen. Dette vurderes som uheldig i forhold til en mest mulig effektiv avvikling av kollektivtrafikken, samtidig som det kan være grunn til å anta at ekspressbusser ikke vil benytte den nye terminalen. Det reises derfor innsigelse til den foreslåtte løsningen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Framtidsfokus
I tillegg til å presentere resultatene fra ØKS-programmet så langt, fokuserer konferansen den 23.-24. mars også på videreutviklingen av programmet i den gjenstående programperioden.
Konferansen vil inspirere gjennom workshops, og sette ØKS-samarbeidet i et større perspektiv
Øresund - Kattegat - Skagerak prgramområde
Øresund - Kattegat - Skagerak programområde
gjennom innspill utenfra.
Konferansen retter seg spesielt mot aktører som er involvert i prosjekter og som ønsker å dele erfaringer med andre, prosjekter som ønsker å presentere sine resultater og personer som vil vite mer om prosjekter i ØKS-programmet.
Konferansen gjennomføres som et lunsj til lunsj-arrangement 23.-24. mars 2011 på Slakthuset i Malmø. Det er ingen konferanseavgift. Invitasjon og praktisk informasjon vil være klar i begynnelsen av januar.