Fylkestinget har besluttet at ansatte i sentraladministrasjonen i Vest-Agder fylkeskommune skal ha oppdatert kunnskap om trafikksikkerhet. Dette skal ikke bare dreie seg om egen adferd når en beveger seg i trafikken, men også hvordan en skal opptre og handle dersom en kommer opp i en ulykke. Tidligere denne uken begynte opplæringen hvor ansatte puljevis får opplæring i skadestedsaktiviteter i forbindelse med en arrangert trafikkulykke på Skandinavisk Trafikksenter i Sørlandsparken. Videre får de gjennomgå ”Trafoen” som er et pedagogisk tilrettelagt opplegg knyttet til en filmatisert ulykke.

Senere i måneden skal deltakerne også på foredrag om trafikksikkerhet.Trafikkskadeillustrasjon

Tilbakemeldingene fra deltakerne så langt er svært positive. Samtlige uttrykker at det var nyttig å få ny kunnskap og delta i rollespill hvor en får prøve seg selv når en står oppe i en ulykkesituasjon. Det er i tillegg bra å kunne diskutere egne holdninger og væremåter knyttet til adferd i trafikken. Det ble også uttrykt at det er positivt at politikerne føler ansvar også for de ansatte i fylkeskommunene - som de er arbeidsgivere for - på denne måten.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. september 2008 | Skriv ut siden