Gruppeleder Åse Tønnessen Sæbø fra KrF tok under fylkesutvalgets møte i går opp Universitetet i Agders forslag til endring i sin studieportefølje. Hun uttrykte bekymring for at universitetet vil fjerne studier innenfor fagområdene realfag og klassisk musikk. Hun ba om å få vurdert om fylkesutvalget bør uttale seg vedrørende de endringene universitetet foreslår. Fylkesrådmann Tine Sundtoft foreslo at fylkeskommunen ber universitetet sender saken ut på ekstern høring slik at fylkeskommunen kan gi en formell uttalelse i saken. Forslaget fikk fylkesutvalgets støtte.

Åse Tønnessen Sæbø uttrykte bekymring for realfagenes fremtid spesielt med tanke på at realfagene er noe som den videregående skolen i Vest-Agder prioriterer. Det gjelder både med hensyn til å motivere elever til å velge disse fagene og sørge for et godt rekrutteringsgrunnlag av realfaglærere og studenter til universitetsutdanninger hvor realfag er vesentlige i studiesammenheng.

Hun viste også til blant annet det nye teater og konserthuset Kilden i Kristiansand som vil fremstå som en arena hvor klassisk musikk vil være et betydelig element.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. september 2008 | Skriv ut siden