Fylkesrådmann Arild Eielsen i Aust-Agder fylkeskommune er lunken til sammenslåing av fylkesrevisjonene i Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner. Til møte i fylkesutvalget i Aust-Agder 9. september fremmer han en innstilling hvor han uttrykker at Aust-Agder fylkeskommune på nåværende tidspunkt ikke ønsker å innlede samtaler med sikte på å etablere et samarbeid om felles revisjonsordning etter bestemte regler i kommuneloven.

Det er utarbeidet en utredning om revisjonsordningen i Vest-Agder fylkeskommune som er sendt på høring. Denne foreslår at fylkesrevisjonsordningen i Vest-Agder opprettholdes, men at det innledes samtaler med Aust-Agder fylkeskommune med formål å etablere et samarbeid om felles revisjonsordning etter kommunelovens paragraf 27. Fylkesrådmann Eielsen vil ikke tilrå at en nå setter i gang en slik sammenslutningsprosess.

Han mener en felles revisjonsordning på Agder bør være et resultat av en eventuell samlet regional løsning på Agder. Samarbeidet mellom de fylkesrevisjonene bør imidlertid videreutvikles innen for rammen av en eksisterende samarbeidsavtale.

Bakgrunnen for saken er at fylkestinget i Vest-Agder i desember i fjor vedtok at fylkesordfører Thore Westermoen, i kontakt med kontrollutvalget, skulle utrede en sak om eventuelt kjøp av revisjonstjenester eksternt, til erstatning for nåværende fylkesrevisjon, helt eller delvis.. Det skulle også utredes en sammenslåing av fylkesrevisjonen med revisjonen i Aust-Agder og/eller Kristiansandsregionen.

Utredningen er gjennomført av Arendal Revisjonsdistrikt IKS og ble sendt på høring 11. august 2008 med høringsfrist 1. september 2008. Det tas sikte på at utredningen skal behandles av fylkestinget i Vest-Agder 21.-22. oktober 2008.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. september 2008 | Skriv ut siden