Ovin Gerhard Udø overrekkes Kongens fortjenestmedalje i gull av fylkesmann Ann-Kristin Olsen ved en tilstelning ved Agder Naturmuseum og Botanisk Hage kl. 16.00 den 18. september 2008. Udø får medaljen for hans imponerende arbeid i 40 år med oppbygging og ledelse av Agder Naturmuseum og Botanisk Hage, og for hans samfunnsengasjement på flere områder, fremgår det av nettsidene til fylkesmannen i Vest-Agder.

Ovin Gerhard Udø ble født 16.april 1943. Han er utdannet museumstaksidermist i Tyskland. Etter utdannelsen ble han ansatt på Gimle gård Museum, som det het den gang. Noe av det første han var med på, var å få til et nybygg som skulle romme de samlingene man hadde, og gi plass til de utstillinger man ønsket å vise. Dette arbeidet tok mange år, først i 1990 ble første byggetrinn åpnet av Hans Majestet Kong Harald V. Blant annet takket være Udø’s faglige kompetanse fikk museet sin flotte utforming og kvalitet.

Etter å ha vært ansatt i 40 år ble han i 1995 tilsatt som leder av museet. Som leder av museet satte han straks i gang 2. byggetrinn med ny kafeteria, utstillings- og undervisningsrom. Dette byggetrinnet sto ferdig i 2001. Samme år ble museet ”Årets museum i Norge”.

Nå arbeider han med 3. og siste byggetrinn. Planene er klare. Når bygget står ferdig vil det ha nye magasiner, vitenskapelige arbeidsrom, utstillingsrom, auditorium og driftsavdeling for botanisk hage med mer. Det er opplyst at man bare venter på det endelige klarsignalet fra Kulturdepartementet, slik at anbudsdokumentene kan sendes ut og byggingen settes i gang.

I 2005 ble museet omdannet til et interkommunalt selskap (IKS) av de to eierne Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune. Museet er pr. i dag en vitenskapelig institusjon og et naturhistorisk kunnskapssenter som dekker hele Agder. Besøkstallet er på nærmere 40.000,- pr. år og 17 personer er sysselsatt ved museet.

CV-en til Ovin Gerhard Udø forteller om en person med mange interesser og et omfattende samfunnsengasjement. Dertil har han stor tillit i brede kretser.

Her er et knippe av hans øvrige engasjement:
1985 – 1988 Formann i norsk Rasefjærfeforbund
1991 – 2000 Leder av Agder sukkulentforening
1991 – 1992 Leder av opplæringsrådet for taksidermistfaget
1994 – 1995 Nestleder av Norsk Hageselskap, avdeling Vest-Agder

I samarbeid med Åseral kommune gjorde Ovin Gerhard Udø en stor innsats da Ljosland fjellhage

Ovin Udø med utbyggingsmodell
Ovin Udø med utbyggingsmodellen for Agder Naturmuseum og Botanisk hage.
ble etablert i 1998.

Med sine store botaniske kunnskaper har han produsert en rekke fagartikler i tidsskrifter i inn- og utland, og han har vært en svært etterspurt foredragsholder. Ved flere anledninger har han vært med i radio- og fjernsynsprogrammer om naturvitenskapelige emner.

I tillegg har han hatt sentrale funksjoner i samarbeidsorganet for norske naturhistoriske museer. Da Vest-Agder Museumsråd ble etablert i 1995 som rådgivende fagorgan for fylkeskommunen, ble han i kraft av sine kunnskaper en meget dyktig talsmann for å se natur og kultur i formidlingssammenheng, noe som man har kunnet se resultater av i mange av de utstillingene som han har vært med på å virkeliggjøre.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. september 2008 | Skriv ut siden