Jernbaneforum Sør, som er et samarbeidsorgan for fylkeskommunene fra Rogaland til Vestfold, avholdt plenumsmøte i Kristiansand i går. Forumet vil nå øke trykket for å få gjennomslag for etablering av en moderne Sørvestbane fra Oslo til Stavanger. Et ledd i dette er å opprette en heltids engasjementsstilling. -Den ansatte skal markedsføre og drive informasjon om Sørvestbaneprosjektet som vi anser for å være det beste jernbaneprosjektet i Norge. Dessverre er det ikke godt nok kjent, sier fylkesordfører Thore Westermoen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. september 2008 | Skriv ut siden