Kilden-styret er bekymret for at utdanningen i klassisk musikk ved Universitetet i Agder kan bli lagt ned. Styremedlem Torbjørn Karlsen Urfjell tok på et styremøte i går opp saken om at utdanningen i klassisk musikk ved Universitetet i Agder kan stå i fare for å bli lagt ned. Resten av styret delte hans bekymring over nedleggelse av utdanningen og hans ønske om ekstern høring, opplyses det på teater- og konserthusets nettsider. Fylkesvaraordfører Toril Runden er nestleder i styret.

Følgende vedtak ble enstemmig vedtatt: ”Styret i Kilden Teater- og konserthus for Sørlandet IKS ser med bekymring på forslaget om at utdanningen i klassisk musikk skal legges ned ved UiA fra 2010. Et slikt utdanningstilbud er vesentlig for rekruttering til landsdelens symfoniorkester, KSO, som er i vekst og utvikling fram mot innflytting i Kilden. Styret i Kilden kjenner ikke alle vurderingene studieporteføljeutvalget har gjort i utarbeidelsen av forslaget, men vil støtte forslag om at saken sendes på ekstern høring før den avgjøres av styret i UiA”.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. september 2008 | Skriv ut siden