Kommunenes vedlikeholdsarbeid er tilfeldig og adhocpreget. En eiendomsstrategi og skolering av politikere anbefales, det skriver Ragnhild Nordahl Næss i Kommunal Rapport. En av utfordringene med vedlikehold, er at kommunene må veie dette opp mot den øvrige tjenesteproduksjonen, påpeker Multiconsult og PricewaterhouseCoopers, som undersøkt vedlikeholdet i kommunesektoren for KS.

Kommunene har dessuten liten tradisjon for å utvikle eiendomsstrategier, og gode data om den løpende tilstanden i bygningsmassen er mangelvare.

Rapporten konkluderer med at det for kommunene er viktig å utarbeide en helhetlig eiendomsstrategi, med vedlikehold som et vesentlig element.

Det kommer også fram at den politiske interessen og kompetansen knytte til vedlikehold, er lav. Rapporten anbefaler skolering av politikerne og å etablere et politisk eiendomsutvalg. Dette vil oppgradere eiendomsforvaltningens politiske anseelse og øke bevisstheten om betydningen av å ta vare på kommunens bygg.

Internhusleie framheves som et viktig virkemiddel for bedre vedlikehold. Det vil gjøre balansen mellom eierrolle og brukerrolle mer tydelig.

I tillegg anbefales kommunene å:

 • Etablere en vedlikeholdsstrategi med politisk forankring.
 • Synliggjøre arealkostnader ved politiske vedtak.
 • Etablere en verktøykasse for kommunene når det gjelder rapportering av tilstand til bygg.
 • Se tekniske behov i sammenheng med øvrige endringsbehov og kommuneplaner.
 • Gi mulighet for prosjektbudsjettering.
 • Eilert Sundt VGS
  Fasaden på Eilert Sundt VGS får en ansiktsløfting.
  Vest-Agder fylkeskommune har en egen strategi på vedlikehold av sine bygg. Det er særlig skolebygg det er stor interesse rundt. For mer info om de ulike prosjektene se i høyre meny.

  av admin, publisert 17. september 2008 | Skriv ut siden