Hovedtema på Listerrådets møte i Lyngdal i går var de siste ukers heftige debatt om E-39 strekningen mellom Osestad og Vigeland. Etter flere samstemte innlegg vedtok Listerrådet at de på det sterkeste understreker viktigheten i at stamveiprosjektet Vigeland - Osestad gjennomføres så snart som mulig, skriver avisen Agder. I vedtaket understreker rådet at gjennomføringen av dette prosjektet er avgjørende for en kontinuerlig stamveiforbedring på Sørlandet. Ikke minst for å få en utbedring av den ulykkesbelastede strekningen mellom Osestad og Herdalen i Lyngdal.

Listerrådet peker på at det er avgjørende viktig at den pågående reguleringsprosessen i Lindesnes kommune gjennomføres raskt og på en slik måte at trasèvalget blir gjennomførbart og innen rammer som er akseptable for Statens vegvesen.
Listerrådet uttrykte også at dersom dette veiprosjektet faller ut i denne omgang vil prioriteringen på Nasjonal Transportplan mistes og bevilgningen overføres til andre veiprosjekt. -Hele Agder har stått sammen om at strekningen i Lindesnes skal ha førsteprioritet. Ved å forkaste dette i siste runde vil samarbeidet på Agder bli vanskelig i fremtiden. Vi vil med dette stadfeste tidligere vedtak gjort i Listerrådet, konkluderte et uvanlig sterkt engasjert råd i sitt vedtak.

Det var i 1998 at kommunene Flekkefjord, Farsund, Lyngdal, Sirdal, Kvinesdal og Hægebostad, i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune, etablerte Listerrådet. Samarbeidet er nedfelt i Listerplanen som er utarbeidet to gangeri 1998 og i 2006.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. september 2008 | Skriv ut siden