Fire samfunnskunnskapselever fra Mandal videregående skole var før helgen på Lillehammer Der konkurrerte de i den sjette nasjonale uttakssesjonen for å representere Norge på en av de europeiske sesjonene i Frankrike eller Sverige i regi av det europeiske ungdomsparlamentet. Elevene som representerte skolen var Aase Camilla Løkling, Stian Thuen Lie, Edona Zilqiki og Ida Garmann. Medfølgende lærer var Svein Tore Thorsen. Om skolens elever går videre blir ikke avgjort før etter høstferien.

Elevene fra Mandal var satt i fire ulike komiteer som drøftet absolutt storpolitiske temaer i europeisk sammenheng.

  • Committee on Women’s Rights and Gender Equality
  • Committee on Culture and Education – the Olympic Spirit
  • Committee on Culture and Education - Histoire Geschichte:
  • Committee on Constitutional Affairs

All kommunikasjon, muntlig og skriftlig foregikk på engelsk. Elevene lærte mye om politikk og demokrati gjennom debatt og resolusjonsskriving.

En kan lese mer om Det Europeiske Ungdomsparlamentet (EYP) ved å gå inn på http://eyp.no/.

Lokalavisen på Lillehammer hadde dette oppslaget om EYP.

European Youth Parliament er en europeisk ungdomsorganisasjon. Den arrangerer tre internasjonale samlinger kalt Europeisk ungdomsparlament hvert år. Deltakerne velges ut etter nasjonale sesjoner. Alle videregående skoler med studiespesialisering i landet inviteres til å delta. Fire elever og en lærer representerer. I år er en svensk og 24 norske skoler med på arrangementet. Deltakerne skal jobbe i komiteer etter modell fra Europaparlamentet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. september 2008 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)