I forbindelse med åpningen av Vitensenteret Eilert Sundt i Farsund 29. august ble det gjennomført en idedugnad. Det kom mange innspill som administrasjonen og styret for senteret nå skal bearbeide. Tirsdag 16. september skal styret for senteret møtes for både å konstituere seg og avklare hva senterets drift skal omfatte fremover. Styret består av ordfører Stein Ytterdal, leder av fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning Olav Haavorstad, rektor ved Lista videregående skole Arvid Frøsland, rektor ved Eilert Sundt videregående skole Øystein Sødal og regionalsjef i fylkeskommunen Kjell Abildsnes.

I følge referatet fra idedugnaden ble følgende innspill tatt opp:

  • Hva har personen Eilert Sundt å si unge mennesker i dag? Det kan lages en bok som kombinerer historien med vår egen tid i tekst og fotografier slik at tekstbiter knyttes til bilder sammen med ordforklaringer og fotnoter.
  • Eilert Sundts tid var preget av hyppige endringer med utvandring, industrialisering og urbanisering. Vi lever også i et samfunn med store, raske endringer som rikdomsvekst, digitalisering og innvandring. Dette kan det lages bok for skoleverket om.
  • Det kan arrangeres seminar om Eilert Sundt ved Gudmund Hernes og/eller Andreas Hompland.
  • En annen idé er interaktiv bok på internett.
  • Levekår og velferd kan bli forskningsprosjekt ved UiA. Dette kan også koples opp til de videregående skolene i fylket.
  • Et større forskningsprogram kan knyttes til levekår og velferd med en pris på 50.000,- til 100.000,- kr, gjerne finansiert sammen med næringslivet.
  • Starte en forskerskole i distriktet.
  • Det kan etableres Eilert Sundt-dager, kanskje knyttet til Nordsjøfestivalen.
  • Kanskje barn og unge i barne- og ungdomsskolen kan forske på Eilert Sundt?
  • Kan et forskningssenter kombinere ungdom som forskere med friske pensjonister?

Konklusjonen var at møtet var bare positivt med mange idérike innspill som gir inspirasjon videre.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden