Da hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø i går besøkte Marnardal kommune gjorde ordfører Helge Sandåker det klart at kommunen ønsker å få til en formell samarbeidsavtale med Vest-Agder fylkeskommune. Flere av kommunene i fylket har i løpet av de seneste årene inngått slike avtaler hvor det klargjøres konkrete samarbeidstiltak en vil samarbeide om i en gitt tidsperiode fremover. Avtalene anses å være viktige fordi de gir begge parter både forutsigbarhet og langsiktighet i et gjensidig utviklingsarbeid.

Innlandskommunen Marnardal er med i Lindesnesregionen. Innbyggertallet ligger på rundt 2200. Kommunen er Vest-Agders største skogkommune og nest største jordbrukskommune.

I møtet onsdag ble det konkretisert sju sentrale utfordringer og muligheter som kan være aktuelle å samarbeide om. En av disse går på kultur. Kommunen har interesse av å gjøre området i og ved

NSM i Marnardal på befaring
Hovedutvalget blir orientert av ordfører Helge Sandåker om kommunens satsing på bibliotek, skole og kultursenter
den gamle folkehøyskolen på Høgtun til et kultursenter. En annen går på veiforbedringer ettersom det er svært mange kilometer fylkesveier i Marnardal. Det er samtidig behov for å anlegge flere gang- og sykkelveier. Jernbanen er også viktig for kommunen som har mange pendlere. Det å få til togstopp og stasjonsutbedringer er ønskelig. Som skogkommune har også kommunen et potensial til å bidra med råstoff til biobrensel. Det er få ledige næringstomter i kommunen. Ytterligere næringsutvikling er et kommunalt satsingsområde. Kommunen definerer seg som en god bokommune. For fortsatt god utvikling er det aktuelt med stedsutviklingsprosjekter.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. september 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 11.09.19

  Valgresultat for fylkestingsvalget

  Les mer