Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med ytterligere 100 000 kroner til Farsund kommune som tilskudd for å fullføre stedsutviklingsprosjektet på Borhaug/Vestbygda. Prosjektet startet opp i 2007. Fylkeskommunen har tidligere bevilget 200 000 kroner til prosjektet. Prosjektet omfattes av utviklingsprogrammet BLEST - BoLyst og Engasjement i Småbyer og Tettsteder - som Kommunal- og regionaldepartementet har etablert gjennom Husbanken.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. september 2008 | Skriv ut siden

Gårdsanlegget på Lindland i Kvinesdal er nå fredet gjennom prosjektet Fredningsgjennomgangen. Bygningsmiljøet på Lindland er spesielt fordi det kombinerer jordbruk, fiske og handel. Det har aldri tidligere vært fredet et komplett småbruk nær sjøen. – Anlegget på Lindland er et flott eksempel på et gårdsanlegg som har vært knyttet både til kystkultur og landbruk, sier riksantikvar Jørn Holme. I 2007 fikk eier Edle Egeland Vest-Agder fylkeskommunes kulturminnevernpris for forbilledlig restaurering av gårdsanlegget med sjøhus på Lindland i Feda.