Fylkesrådmann Tine Sundtoft presenterer i disse dager økonomisk rapport for Vest-Agder fylkeskommune basert på årets åtte første måneder. Hovedkonklusjonen er at fylkeskommunen nå kan styre mot et mindre regnskapsmessig underskudd på ca. 1 million kroner. Et positivt forhold er også at skatt og rammetilskudd forventes å øke med 17 millioner kroner. Selv om dette fortsatt er et anslag vurderer fylkesrådmannen at det likevel gir grunnlag for å øke budsjettet med tilsvarende beløp. Hun foreslår overfor de politiske organene å øke rammene til blant annet fagopplæring, kollektivtrafikk, energiøkonomisering og bygningsmessige tilpasninger i undervisningssektoren.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. september 2008 | Skriv ut siden