I Kunnskapsløftet er digital kompetanse definert som en av fem grunnleggende ferdigheter. Det innebærer at IKT skal integreres i alle fag for alle elever. Hvor mye og hvor ofte IKT brukes, vil variere fra fag til fag og fra skole til skole. For å sikre fleksibilitet og mobilitet i opplæringen, har Vest-Agder fylkeskommune bestemt at elevPCer skal være bærbare.

av Macdonald, Cheryl, publisert 2. september 2008 | Skriv ut siden