Fiskeri- og kystminister Helga Pedersens trakk i sin tale ved åpningen av etatsmuseet for Kystverket på Lindesnes i går frem idsjelene som var overbevist om at det skulle og burde etableres et museum for Kystverket i tilknytning til Lindesnes fyr. Det til tross for en årelang vei frem. -Ildsjelene finner vi blant andre hos Vest-Agder fylkeskommune, Riksantikvaren, medlemmene i fyrmuseumsnettverket og selvfølgelig hos Kystverket. I Vest-Agder fylkeskommune arbeidet man ufortrødent videre med planene om Lindesnes som tusenårssted for fylket – og med fyrmuseum som en viktig del av tusenårsstedet. sa Pedersen.

-En av de ivrige talsmenn for Lindesnes og etatsmuseum har vært fylkesvaraordfører og styreleder for Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum Toril Runden. Toril har hatt møter med så vel foregående som

Helga Pedersen og Toril Runden
Helga Pedersen og Toril Runden ved åpningen av Etatsmuseet for Kystverket.
nåværende fiskeri- og kystminister om opprettelse av museet på Lindesnes. Etter det jeg vet har hun også vært observert i Stortingsrestauranten mens hun har talt varmt for museet. Resultatet av hennes og mange andres iherdige arbeid er vi i dag samlet for å markere, sa Helga Pedersen.

-Kystverkets etatsmuseum etableres som et nettverksmuseum. En slik modell er et flott bilde på en etat som er til stede langs hele kysten. De andre leddene i dette nettverket er Tungenes fyr i Randaberg i Rogaland, samlingene ved Dalsfjord i Volda i Møre og Romsdal og Lofotmuseet i Vågan i Lofoten. De fire avdelingene av etatsmuseet har lagt vekt på forskjellige historiske elementer, som sammen gir oss et flott innblikk i Kystverkets lange og mangslungne historie. Det er ikke bare historien om fortiden som fortelles. I fyrmuseumsnettverket er man for eksempel også opptatt av å presentere dagens navigasjonshjelpemidler, sa hun.

-Det er viktig å fremme kulturarven på kysten, og dette gjør vi best ved å bruke kulturminnene som kunnskaps- og formidlingsarenaer. Lindesnes fyrstasjon er et flott eksempel på et kulturminne som er en slik kunnskaps- og formidlingsarena – og som samtidig har sin opprinnelige funksjon i behold! Lindesnes er et viktig landemerke med nasjonal symbolverdi. Her er det en historisk spennvidde over anlegget som viser utviklingen av sjøfartsnasjonen Norge, og som del av denne – framveksten av en etat som Kystverket. Kystverket er i dag en stor etat, med representanter langs hele kysten. Høyteknologi dominerer arbeidsdagen, men likevel er det behov for og plass til fyrstasjonene i Kystverkets infrastruktur, påpekte ministeren.

-Det er faktisk ganske flott å kunne etablere museum på aktive tjenestesteder - og kunne se at både museums-virksomheten og tjenesteytingen lever sine parallelle og gode liv, sa fiskeriminister Helga Pedersen før hun foretok den offisielle åpningen av etatsmuseet.
Dalsfjord Bluegrass BandDalsfjord Bluegrass Band var med å skape topp stemning under åpningsarrangementet.

av admin, publisert 9. september 2008 | Skriv ut siden