Utenriksdepartementet, KS og NHO samarbeider med Den Føderale Kommisjonen for Presidentprogrammet i Russland for å styrke relasjonen mellom de to landene. Dette skjer gjennom kompetansetiltak og samarbeid mellom både offentlige og private aktører. Programmet er en del av Den russiske presidents ledertreningstiltak. Denne uken har Larissa Zubareva fra Arkangelsk hospitert i Vest-Agder fylkeskommune som et ledd i programmet. Hun er en av 30 russiske næringslivsledere og offentlige tjenestemenn som besøker Norge i disse uker.

av admin, publisert 25. september 2008 | Skriv ut siden