Sørnorsk filmsenter er endelig i drift. Senteret eies av Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner, Kristiansand kommune og Arendal kommune. Sørnorsk filmsenter vil gi støtte til alle typer kort- og dokumentarfilmprosjekter. Hovedsakelig vil det bli ytet prosjektutviklingsstøtte på alle nivåer frem til produksjon, hel eller delvis produksjonsstøtte, bransjeutviklende tiltak som blant annet til kurs, seminarer, reiser og hospiteringer og til tiltak rettet mot barn og unge som for eksempel til filmverksteder.

Senterets nyansatte daglige leder Åse Meyer tar mer enn gjerne i mot henvendelser fra manusforfattere, filmskapere og filmprodusenter i Aust- og Vest-Agder. Hun gleder seg til å møte bransjen og er spent på å finne ut hva som rører seg av ideer, produksjonsplaner og forventninger til det nye filmsenteret. Meyer kan kontaktes på asemeyer@gmail.com eller mobiltelefon 41 69 43 79 dersom en ønsker et møte, trenger informasjon, eller er nysgjerrig på hva Sørnorsk filmsenter kan tilby.
Sørnorsk filmsenter har besøksadresse i tredje etasje i Aladdin kino, Kongensgt. 6, 4614 Kristiansand. To dager i uken vil lederen ha kontorplass i Arendal.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. september 2008 | Skriv ut siden