Det er gjennom en rekke utredninger, rapporter og medieoppslag påpekt bygningsmassens betydelige vedlikeholdsetterslep, verdiforringelse og behov for oppgradering, og ikke minst fokus på konsekvenser av forfatningen i forhold til helse, miljø og sikkerhet, skriver Multiconsult og PricewaterhouseCoopers (PwC) i rapporten til KS, som i går ble offentliggjort på KS nettsider.
Omfanget
Den bygningsmassen som er kartlagt, ca 12 mill m2, er vurdert å ha god representativitet gjennom fordeling ut fra antall fylkeskommuner og kommuner, størrelser og geografi. Opp mot 40 prosent av all bygningsmasse i kommunal sektor er kartlagt i undersøkelsen.

Bygningsmasse i kommunal sektor
Det samlede areal er estimert til ca 32 millioner m2 bruttoareal fordelt på ca 30 000 bygninger. Dette er 10 prosent av den totale bygningsmassen i landet.

Rapport (pdf-format)

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. september 2008 | Skriv ut siden